Какво е търговска марка и защо се налага да я регистрираме

регистрация на търговска марка

В най-общи линии понятието търговска марка обозначава отличителните белези на знака, под който извършвате търговска дейност. Като търговска марка се определят: Лого; Буква; Цифра; Фигура; Рисунка; Инициали; Специфична комбинация от цветове; Специфично съчетание на някое или всичко от гореизброените. Необходимо е да отбележим, че търговската марка се възприема и като „запазена марка“. Условието е да…