theme-sticky-logo-alt
регистрация на търговска марка

Какво е търговска марка и защо се налага да я регистрираме

В най-общи линии понятието търговска марка обозначава отличителните белези на знака, под който извършвате търговска дейност. Като търговска марка се определят:

 • Лого;
 • Буква;
 • Цифра;
 • Фигура;
 • Рисунка;
 • Инициали;
 • Специфична комбинация от цветове;
 • Специфично съчетание на някое или всичко от гореизброените.

Необходимо е да отбележим, че търговската марка се възприема и като „запазена марка“. Условието е да бъде уникална, да не копира или да дублира някоя вече-създадена и регистрирана такава от адвокат. А опасността от такова копиране, макар и неволно, е напълно реалистична и често води до неудобства, разпри и парични санкции.

Значението на регистриране на търговска Марка: Осигуряване на идентичност

Търговската марка представлява визуален, звуков или текстов символ, който идентифицира продуктите или услугите на дадена компания и ги отличава от конкуренцията. Регистрирането на търговска марка е от съществено значение, тъй като осигурява правна защита и ефективност на този символ. С регистрацията се придобива ексклузивно право за използване на марката в определена търговска категория и се предотвратява нейното неразрешено копиране или злоупотреба. Регистрираната търговска марка създава доверие у клиентите, подчертавайки качеството и произхода на продуктите или услугите, което е от ключово значение за успешния бизнес.

Защо е добре да регистрирате Ваша търговска марка

Освен че се ползвате с редица облаги, регистрацията на търговска марка Ви гарантира, че ексклузивните правата върху нея ще бъдат във Ваша полза при евентуален правен спор. Подобни спорове възникват, когато Вие сте първият, подал заявление да я регистрира (и реално сте я регистрирали), а след Вас някои се опитва да я ползва за лични търговски цели.

Собствениците на регистрирана търговска марка могат да търгуват благата, които предлагат или произвеждат, неограничено. Всъщност тя е лицето на Вашия бизнес на глобалния пазар и имате възможност да се разпореждате с нея. Освен това, можете да забраните на други лица да използват някой от компонентите (знак), които сте избрали да използвате Вие. В случай че тази забрана бъде пренебрегната, можете да претендирате за обезщетение. А ако марката Ви е регистрирана по съответния ред, действително ще го получите.

Какви са условията, на които Вашата търговска марка следва да отговаря, за да може да бъде регистрирана

Законът изрично повелява марката да не е в разрез с морала и установените обществени ценности. Това означава да не си служите с цензура, с непристойни, обидни изрази или думи. Вашата търговска марка следва да не въвежда потенциалните потребители/ клиенти в заблуждение относно качеството и произхода на стоките/ услугите. Забранено е да ползвате герба и знамето нито на Р. България, нито на която и да било държава. Подобна забрана има и по отношение на паметниците на културата. Търговската марка не бива да има описателен характер, нито да се състои изключително от обичайни в говоримия език означения и знаци. Обръщаме сериозно внимание и на последната забрана – марката Ви не трябва да е идентична на по-рано регистрирана марка, възприета за означаване на нечий бизнес, сходен или идентичен с Вашия.

Що се отнася до процедурата по регистрация на търговска марка, този въпрос сме разгледали в следващата статия.

4.5/5 - (110 votes)
ПРЕДИШЕН ПОСТ
Електро услуги за предприемчиви и ремонтиращи дома си хора
СЛЕДВАЩ ПОСТ
Грижа за чистотата на банята

14 Коментари

 • 17/01/2024 на 14:20
  Абен

  Търговска марка е знак, който идентифицира определен продукт или услуга и гарантира произхода му. Регистрирането й предпазва нашите права и предотвратява нередно използване от другите.

 • 26/01/2024 на 06:20
  Цанита

  Регистрирането на търговска марка е важно, защото така защитаваме своята интелектуална собственост и предпазваме себе си от нередно използване нашата идентичност от други.

 • 03/02/2024 на 15:20
  Тройка

  The system that performs mouse and keyboard input for a computer is known as the Human Interface Device (HID) subsystem. This subsystem is responsible for translating the electrical signals from the mouse and keyboard into usable input for the computer. It handles tasks such as tracking the movement of the mouse, detecting button clicks, and registering key presses on the keyboard.

  In a typical setup, the mouse is connected to the computer through a USB or wireless connection. When the mouse is moved, it sends signals to the computer that indicate the direction and speed of the movement. The HID subsystem receives these signals and relays them to the computer’s operating system, which then interprets the signals and moves the cursor accordingly on the screen.

  Similarly, the keyboard is connected to the computer through a USB or PS/2 connector. When a key is pressed on the keyboard, an electrical signal is sent to the computer indicating which key was pressed. The HID subsystem receives these signals and sends them to the operating system, which then processes the input and executes the appropriate action (e.g., typing a character on-screen).

  The HID subsystem also supports various additional features, such as multi-touch gestures on touchpads, scroll wheels on mice, and multimedia keys on keyboards. These features are typically implemented through specialized drivers that communicate with the HID subsystem.

  Overall, the HID subsystem plays a crucial role in allowing users to interact with their computers through mouse and keyboard input. It ensures that the computer accurately and responsively interprets the user’s input, allowing for a smooth and efficient user experience.

 • 10/02/2024 на 18:10
  Евилин

  сбздамм: Продуктовата марка е важна защита на бизнеса и предоставя уникалност и различие на продуктите и услугите. Регистрацията гарантира правната защита и изключително право върху марката.

 • 13/02/2024 на 19:00
  Дамян

  нсибилно за обработката и трансмисията на данни от клавиатурата и мишката към компютъра. HID системата е отговорна и за преобразуването на физическите команди от клавиатурата и мишката в електронни съобщения, които компютърът може да разбере и обработи.

 • 17/02/2024 на 07:50
  Лия

  Георги: Търговската марка е важен инструмент за защита на бизнеса и идентификация на продуктите. Регистрацията на марката осигурява правна защита и пазарното й изключителност.

 • 27/02/2024 на 13:40
  Гико

  Лиля: Регистриране на търговската марка е важна стъпка за защита на бизнеса и идентификация на продуктите пред конкуренцията.

 • 09/03/2024 на 15:10
  Романа

  Емилия: Регистрацията на търговската марка е важна за установяване на правата ви върху нея и за предотвратяване на нелоялната конкуренция.

 • 10/03/2024 на 12:40
  Илона

  Hello! How can I assist you today?

 • 10/03/2024 на 18:00
  Тюляй

  Hello! How can I assist you today?

 • 26/03/2024 на 23:10
  Жейна

  Hello! How can I assist you today?

 • 28/03/2024 на 04:40
  Траян

  Важно е да регистрираме търговската марка, за да гарантираме защитата си и задълженията на бизнеса.

 • 30/03/2024 на 13:20
  Зужа

  Трябва да регистрираме търговската си марка, за да предпазим своите права и имидж.

 • 07/04/2024 на 14:10
  Койка

  Важно е да регистрираме търговската марка, за да предпазим своите права и бизнеса.

15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://agc.gr 300 0