Какво е търговска марка и защо се налага да я регистрираме

Rate this post

В най-общи линии понятието търговска марка обозначава отличителните белези на знака, под който извършвате търговска дейност. Като търговска марка се определят:

  • Лого;
  • Буква;
  • Цифра;
  • Фигура;
  • Рисунка;
  • Инициали;
  • Специфична комбинация от цветове;
  • Специфично съчетание на някое или всичко от гореизброените.

Необходимо е да отбележим, че търговската марка се възприема и като „запазена марка“. Условието е да бъде уникална, да не копира или да дублира някоя вече-създадена и регистрирана такава от адвокат. А опасността от такова копиране, макар и неволно, е напълно реалистична и често води до неудобства, разпри и парични санкции.

Значението на регистриране на търговска Марка: Осигуряване на идентичност

Търговската марка представлява визуален, звуков или текстов символ, който идентифицира продуктите или услугите на дадена компания и ги отличава от конкуренцията. Регистрирането на търговска марка е от съществено значение, тъй като осигурява правна защита и ефективност на този символ. С регистрацията се придобива ексклузивно право за използване на марката в определена търговска категория и се предотвратява нейното неразрешено копиране или злоупотреба. Регистрираната търговска марка създава доверие у клиентите, подчертавайки качеството и произхода на продуктите или услугите, което е от ключово значение за успешния бизнес.

Защо е добре да регистрирате Ваша търговска марка

Освен че се ползвате с редица облаги, регистрацията на търговска марка Ви гарантира, че ексклузивните правата върху нея ще бъдат във Ваша полза при евентуален правен спор. Подобни спорове възникват, когато Вие сте първият, подал заявление да я регистрира (и реално сте я регистрирали), а след Вас някои се опитва да я ползва за лични търговски цели.

Собствениците на регистрирана търговска марка могат да търгуват благата, които предлагат или произвеждат, неограничено. Всъщност тя е лицето на Вашия бизнес на глобалния пазар и имате възможност да се разпореждате с нея. Освен това, можете да забраните на други лица да използват някой от компонентите (знак), които сте избрали да използвате Вие. В случай че тази забрана бъде пренебрегната, можете да претендирате за обезщетение. А ако марката Ви е регистрирана по съответния ред, действително ще го получите.

Какви са условията, на които Вашата търговска марка следва да отговаря, за да може да бъде регистрирана

Законът изрично повелява марката да не е в разрез с морала и установените обществени ценности. Това означава да не си служите с цензура, с непристойни, обидни изрази или думи. Вашата търговска марка следва да не въвежда потенциалните потребители/ клиенти в заблуждение относно качеството и произхода на стоките/ услугите. Забранено е да ползвате герба и знамето нито на Р. България, нито на която и да било държава. Подобна забрана има и по отношение на паметниците на културата. Търговската марка не бива да има описателен характер, нито да се състои изключително от обичайни в говоримия език означения и знаци. Обръщаме сериозно внимание и на последната забрана – марката Ви не трябва да е идентична на по-рано регистрирана марка, възприета за означаване на нечий бизнес, сходен или идентичен с Вашия.

Що се отнася до процедурата по регистрация на търговска марка, този въпрос сме разгледали в следващата статия.